Po stopách Cyrila a Metoděje

Cestou tramvají na periférii Brna upoutal moji pozornost billboard, na kterém je velkými písmeny napsáno: „Znáte naše kořeny?“ a menšími písmeny připsáno  www.velehrad.eu.
Bylo to možná vůbec poprvé v mém životě, co na mě reklama takovým způsobem zafungovala, protože jsem odkaz skutečně navštívil. O našich kořenech jsem se toho sice moc nedozvěděl, připomenulo mi to ale, že se blíží 1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů „na naši Moravěnku drahou“.

Na táboře pod Klimentkem

Protože jsem cokoli jiného než velký cestovatel, tak je až s podivem, kolik míst spojených s misií Konstantina a Metoděje jsem v životě mimoděk navštívil. Prvním z nich byla v letech 1987-8 hora sv. Klimenta u Osvětiman, v jejíž blízkosti se nacházel pionýrský tábor, kterého jsem se tehdy zúčastňoval. Dodnes si vzpomínám, jak mě tehdy bolely nohy, než jsme ušli 3 km k tomuto zajímavému místu s s dřevěnou kaplí a zvonicí, ukrytému uprostřed chřibských lesů. Kaple zde stávala již před příchodem Cyrila a Metoděje a až do husitských válek se zde s přestávkami nacházel klášter.

Uherskohradišťským patriotem

Náš nejslavnější moravský chrám na Velehradě  zůstal z pochopitelných důvodů mimo trasy výletů našeho pionýrského tábora, a proto jsem se sem dostal teprve v r. 1992, kdy jsem se při příležitosti 400. výročí narození Komenského zúčastnil několikadenní exkurze po památkách v okolí Uherského Hradiště, vedené zasvěcenou místní průvodkyní. Byla to opravdu velmi hutná zkušenost a z exkurze jsem se vracel s přesvědčením, že bájný Veligrad se zcela jistě nacházel ve Starém Městě u Uherského Hradiště, a ne v Mikulčicích, jak to tvrdil „ten Poulík, který tam dělal ty vykopávky“.

Na exkurzi v Mikulčicích

Zhruba ve stejné době se shodou okolností staly cílem školní exkurze také „ty Poulíkovy vykopávky“, o kterých někteří odborníci tvrdí, že se zde nacházelo knížecí sídlo a dost možná i Metodějův hrob. Mohla by tomu nasvědčovat nezvykle vysoká koncentrace kostelů v jednom areálu (celkem 10-12!). Když už je ale člověk jednou slávistou, tak se z něho těžko stává sparťan…

Sahal akční rádius soluňských bratří až do Vyškova?

Moje setkávání s velkomoravskými památkami pokračovalo na střední škole ve Vyškově, kdy jsme se jednoho slunečného červnového dne vydali ke kapli Strachotínka v Hamiltonech, kde měli podle legendy soluňští bratří křtít svoje katechumeny. I když – to sem možná nepatří, protože je to vykopávkami nepodložená legenda…

K pramenům Slovenského štátu

O pár let později jsem se ocitl také na dvou nejvýznamnějších velkomoravských lokalitách na území Slovenska – na Děvíně a v Nitře. Děvín jsem navštívil shodou okolností 5. července, na svátek sv. Cyrila a Metoděje, kdy se zde konala různá shromáždění, na kterých padala nelichotivá slova o národnostní menšině, jejíž předkové na začátku 10. století Velkomoravskou říši rozvrátili.

Během letní filosofické školy potají v Sázavském klášteře

Bylo to právě na Děvíně, kde jsem se poprvé setkal se staroslověnskou liturgií. Zakrátko poté jsem ji měl možnost letmo poznat také v Sázavském klášteře, který se stal v 11. stol. (více než 100 let po nuceném odchodu žáků arcibiskupa Metoděje z Moravy!) pokračovatelem jejich odkazu. V roce 2001 obývala klášter komunita basiliánských mnichů, která na mě působila velmi usebraným dojmem, ale kterou – jak jsem se teď dočetl – pravděpodobně sužovaly těžké vnitřní rozpory, jež nakonec vedly ke zrušení jejich české provincie. Jeden z členů komunity prý nedávno vyhlásil exkomunikaci nad všemi biskupy katolické církve včetně obou předchozích papežů…

Odkud pocházeli soluňští bratři?

Pokud by snad náhodou někdo nevěděl, proč se Cyrilovi a Metodějovi říká „solunští bratři“, tak je to samozřejmě proto, že pocházejí z řecké Soluně. Do tohoto města jsem se kupodivu nedostal charterovým letem žádné z cestovních kanceláří, které odtud rozvážejí svoje klienty do letovisek na Chalkidiki či Olympské riviéře. Do rodiště našich „věrozvěstů“ jsem se dostal před Vánocemi roku 2001, kdy jsem se zúčastnil týdenního setkání mladých lidí ze zemí střední Evropy konaného nedaleko albánských hranic, s nimiž jsme měli diskutovat o naší společné identitě.

Využívání evropských fondů po makedonsku

Jediným programem setkání ale byly nakonec téměř výhradně snídaně, obědy a večeře. Řečtí pořadatelé jiný program nezajistili, přestože za něj zinkasovali peníze z evropských fondů. Na zpáteční cestě jsme si stihli zběžně prohlédnout centrum města, včetně kostela svatého Demétria ze 7. století, který jistě dobře znali i Konstantin s Metodějem. Ze všeho nejvíce mi ale ze Soluně utkvěli v paměti všudypřítomní blikající Santa Clausové.

V dnešním sídle moravských metropolitů

Cyrilometodějských kult se z celkem pochopitelných důvodů těší značné oblibě také v současném sídle moravských metropolitů, Olomouci, kam mě zavál osud a kde jsem nakonec zůstal 10 let, z toho polovinu studiem fakulty, která nesla ve svém názvu jména soluňských bratří.

Znovu na Velehradě – bylo to trochu jinak

Součástí studia byla také exkurze po velkomoravských památkách uherskohradišťské aglomerace vedená znalcem této problematiky prof. Pojslem. Dozvěděl jsem se mimo jiné, že soluňští bratři nebyli vlastně zas tak úplně „věrozvěstové“, což je patrné z toho, že většina velkomoravských kostelů pochází již z doby před jejich příchodem. Kostelík na Modré u Velehradu, pocházející již ze začátku 9. století, prý patrně vypadal zcela jinak, než jak se ho „podařilo“ zrekonstruovat. Také jsem se dozvěděl, že svátek Cyrila a Metoděje se neslaví 5. července proto, že jím chtěla církev zneutralizovat vliv svátku Jana Husa, ale jednoduše proto, že byl tento termín vhodný pro pořádání velkých poutí – už skončila senoseč a ještě nezačaly žně…

Na čtvrtém nejvýznamnějším velkomoravském hradišti

Správný příběh by měl mít také nějakou pointu. Jedno místo související s velkomoravskou epochou jsem přece jenom navštívil zcela záměrně a plánovaně – a shodou okolností to bylo dnes! Stačilo mi k tomu zhruba 10 minut cesty městskou dopravou!

Když jsem se před rokem přestěhoval na okraj Brna, do městské části Líšeň, tak jsem netušil, že se zde nacházelo čtvrté nejvýznamnější slovanské hradiště Velké Moravy na území ČR (po uherskohradišťské aglomeraci, Mikulčicích a Pohansku) nesoucí název Staré Zámky. Později jsem to sice již věděl, ale nedokázal jsem k němu najít cestu, přestože jsem kolem něj několikrát nevědomky prošel.

Pravděpodobně až letos se poblíž místa objevila informační cedule, od které jsem se vydal zarostlou trávou na ostroh nad zákrutem potoka Říčky. Na místě, kde stál v 9. století dvorec velmože a nejstarší kostel na území Brna, se dnes nachází ohniště, kolem kterého se válejí plastové láhve. Na trojúhelníkovém návrší, kde je prokázáno lidské osídlení od konce neolitu až do 11. století, letos zemědělci pěstují pšenici. Kromě zajímavého zážitku jsem si ze své cesty odnesl také klíště...


Žádné komentáře:

Okomentovat