Tvůj bližní je ten, kdo ti prokáže milosrdenství

Dnes slavíme jeden z vrcholů právě probíhajícího Svatého roku milosrdenství – neděli Božího milosrdenství. Snad by to mohla být pro nás katolíky příležitost k zamyšlení nad tím, jestli by nebylo vhodné snížit spotřebu kadidla a poté, co se trochu zvedne mlha, se pokusit vnímat lidi stojící vedle nás jako naše bližní.

O přejídání se v postní době

V překladu jedné známé anglické duchovní básně se píše, že „půst není jenom věcí úst“. V češtině se nám to sice hezky rýmuje, ale stejně – když na to přijde – není úplně snadné se během postní doby přejídat a nemít z toho trošku výčitky.

Člověčenství naše, ráčil vzíti na se

V našem městě se pravidelně koná vánoční oběd pro chudé lidi. Protože jsem přál poznat, jak to celé probíhá, tak jsem se letos zapojil do jeho pořádání.

Je závist nejhorší lidská vlastnost?

Existuje několik možností, jak se dobrat odpovědi na otázku, která je nejhorší lidská vlastnost. Můžeme se spoléhat na svou vlastní intuici a životní zkušenosti – ale ty jsou samozřejmě vždy trochu omezené. Při našem hledání se můžeme inspirovat třeba známým seznamem sedmi hlavních hříchů. Naše současná doba nám však nabízí ještě další možnost – můžeme tuto otázku položit internetovému vyhledávači!

10 omylů mého duchovního života

Jako lidé jsme odsouzeni k tomu, abychom se občas mýlili. Může to být způsobeno našimi omezenými poznávacími schopnostmi a malými zkušenostmi, ale na druhou stranu třeba také jenom nedostatkem odvahy podívat se na věci svýma vlastníma očima. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik svých zkušeností z oblasti duchovního života, které s odstupem času vnímám jako slepé uličky.

A ty černý, ty tam vzadu, nevystrkuj na nás bradu...

Nedávno byl zveřejněny výsledky výzkumu zabývajícího se postoji obyvatel jednotlivých zemí EU k příjímání uprchlíků. A kterážeto země naší evropské osmadvacítky obsadila první místo co do neochoty přijímat uprchlíky? Nebylo to Řecko, těžce sužované ekonomickou krizí, ani orbánovské Maďarsko, ale naše Česká republika! V tomto článku bych ovšem nechtěl nikoho ani tak kritizovat jako spíš popsat reálnou situaci....