Výrazový slovník dnešní církve: Úvod

Přestože jsem se narodil poměrně dost dlouho po skončení 2. vatikánského koncilu, na náboženské výchově, kterou jsem prošel, se to vlastně zas tak moc neprojevilo. Když jsem později slýchal slova jako společenství, sdílení, svědectví, katecheze, evangelizace, apoštolát, pastorace či diakonie, působila na mě velice nezvykle a téměř cize.
Jejich skutečný význam jsem poté objevoval hodně dlouho a u některých jsem jej vlastně plně neodhalil ještě ani dosud. Přesto bych se zde chtěl podělit o některé postřehy, ke kterým jsem dospěl. Snad nás to může trochu ochránit před tím, aby se nám víra nestávala bezmyšlenkovitě vyslovovanou frází.